torsdag 16. februar 2017

Google Expedition (Virtual reality)

Idag besøkte jeg en klasse på Torstad skole. De skulle for første gang  gå på en ekspedisjon med Google expedition. Med denne appen er det mulig å avlegge et nesten levende besøk pået antall steder i verlden, Machu Picchu til Antarctica og til og med den Internasjonelle romstasjonen - ISS.
Her er det mulig å få leksjonene dine til å bli levende!
Velg en Expedition og invitere klassen til å bli med på tur. Med Google Expeditions appen på telefonen, har du alt du trenger for å bli med på virtuell tur. Klassen trenger en master tablett/telefon, VR briller,  telefoner og en ruter for å koble dem alle sammen.

Hva må lærer gjøre i forkant
1. Last ned appen Expeditions 
2. Last ned et utvalg av "expeditions"
3. Ha en router uten internett kobling i klasserommet så alle kan koble seg sammen / eller et trådløst nett
4. Et klassesett med VR briller (eller om elevene har egne)
5. Starte en expedition som leder

Hva må eleven gjøre?
1. Last ned appen Expeditions
2. Koble seg på som følgere i appen (følger læreren)

For å være første gang som de prøvde så var læreren fornøyd med resultatet. Elevene var også fornøyde. På en skala på en til seks gav dem appen en femmer. 


Digital læring i askerskolen #dlasker


istock-493860060.jpgDen norske skolen har siden de første skole-pc-ene og datarommene forsøkt å ligge i forkant når det kommer til digitalisering i skolen. Utfordringene har vært mange, og kostnadene dertil. Status på skole-it i 2017 er derimot dyster lesing, og Norge som skole-nasjon faller stadig bak våre naboer. Ifølge rapporten Monitor Skole 2016 er det en generell økning i bruken av digitale verktøy, men likevel bruker 75 prosent av 7. klassinger mindre enn tre timer i uken med digitale læremidler


I følge ukens leder i Computerworld http://www.cw.no/artikkel/ukens-leder/ukens-leder-skole-it-darlig-stand kunne vi lese at IKT i skole er i dårlig stand. Det mangler infrastruktur og maskiner er kastet ut til lærere uten oppfølging.

Hva har vi i Asker gjort før vi startet opp en av de største satsingene i skolenorge. 
  • Alle skoler vil få utbedret infrastrukturen så det er 10 GBit linje inn til skolen og GBit struktur i klasserom. 
“Det hjelper ikke om du har en fin bil å kjøre med hvis ikke veien er bred nok til all trafikk”.
  • Lærere og elever får utlevert en chromebook, men det er en tanke bak med tanke på opplæring og oppfølging. Hver skole har en ressursgruppe som ledes av ledelsen og her er det opplæring og erfaringsdeling som alle ansatte og elever på den enkelte skole får kompetanse fra. Vi følger den skolebaserte kompetanesutvikllingen som Senter for IKT har opprettet på sin side for iktplan.no
 "Det er viktig å huske på at bilen skal virke. Det hjelper lite hvis du har en Rolls Royce og den ikke virker som den skal. Da er det bedre med en enklere bil og du får gjort det du skal" 
Det er ansatt en prosjektledere i tillegg til pedagogisk IKT veileder for å lede denne satsing.

For å følge med på prosjektet kan man kikke innom denne siden - http://dlasker.askerskolen.no  
Temaplan som er vedtatt av politikere er her og en presentasjon av den er her.
Rapporten for hvorfor vi har valgt det vi har valgt er her.

Nå skal jeg lese den nye Horizon rapporten og se hva den kan føre med seg.
God helg

torsdag 20. oktober 2016

Startskuddet på noe spennende


I går var 60 pedagoger (lærere og ledelse) fra alle ungdomsskoler i Asker samlet i Leikvollhallen for å være med på oppstarten av prosjektet "digitalisering av askerskolen".
Dette er en del av satsningen som skal gjennomføres i de neste årene. Les mer i lokalavisen her  
http://www.budstikka.no/skoleelever/asker-skolen/digital-laring/na-skal-alle-asker-elever-fa-sin-egen-datamaskin/s/5-55-368770
http://www.budstikka.no/chromebook/nettbrett/ipad/digitalt-sprik-i-skolen/s/5-55-369013
Temaplan for digital læring i askerskolen finner dere her - https://goo.gl/R8Db5t  og bakgrunnsdokumentet for valg av digital plattform er her - https://goo.gl/DpjbBJ

Dagen startet med at ALLE fikk hver sin chromebook, en Acer C738. Det er den samme maskinen som ungdomsskoleelevene (8. og 9. klasse) vil få utdelt etter jul. Følte meg litt som julenissen :-)

På under 15 minutter hadde dem pakket ut og vi hadde "enrollet" dem inn i vårt MDM uten problemer og deretter fikk de en krasjkurs i Google. Hva er Gsuite (GAFE) og hva er ikke Gsuite. For eksempel hvilke programmer har vi tilgang på? 
Presentasjonen kan du se her - https://goo.gl/O4jPJs 

De fikk begynt å kjenne på maskinene og prøvd ut deling av filer. Deling av filer med redigeringsmulighet og andre med bare lesetilgang. Alle fikk en lekse og det var: 

Del to filer med meg
- en med skrivetilgang og
- en med bare lesetilgang. 
Det har bokstavelig talt rast inn mail der at ulike brukere i askerskolen har delt filer med meg. Moro! 


Etter en liten pause tok Erik Westrum fra Senter for IKT i utdanningen over og gjennomførte en glitrende økt med iktplan, skolebasert kompetanseutvikling (SKU), skoleledelse, lærerens rolle osv. 
Det var en herlig miks av alvor og humor
Målet med digitale ressursgrupper  på skolen er at de (ledelsen og den digitale ressursgruppen) skal gå i forkant. Skolen skal ha fokus på felles mål fra iktplan gjennom hele året. Skolen velger ut et mål a gangen som hele skolen arbeider med samtidig og etterpå deler erfaringer om. Det vil også være felles erfaringsdelinger på samlinger i kommunen som for eksempel ledersamlinger og samlinger med e-pedagoger.

Han understreket et antall ganger at vi bruker det digitale når det er hensiktsmessig og ikke bare for å bruke det.

Etter lunsj arbeidet gruppene med resultatet fra den del av ståstedsanalysen som handler om det digitale. De utarbeidet egne planer for gjennomføring og implementering av 1-1 ved egen skole.

Avslutningsvis kom skolene med innspill rundt dagen og hvordan de selv vil jobbe videre med dette på egen skole (selvfølgelig i et delt google dokument). De allere fleste var positive til dagen og noen utsagn var:
"Vi har hatt en lærerik dag, og tror dette vil både bli overkommelig og til nytte for elevenes læring"
"Maskinene virker enkle og gode i bruk"
" Vi har hatt en inspirerende og matnyttig dag. Vi gleder oss til å dele denne kunnskapen med de andre lærerne og elevene".

Dette var en meget givende dag som gir håp om en spennende fremtid.