torsdag 3. juli 2008

Gode lærerblogger

Albertine Alberges blogg: http://albertine.mediasogndalvgs.com/blog/ Ei spennende dame som deler sine opplegg og refleksjoner rundt bruk av web 2.0-verktøy i sitt daglige virke ved Sogndal vgs..

LeifHarboes blogg ” Norsklærer med digitalt grensesnitt”: http://leifh.blogspot.com/
Bloggen hans er et skattkammer for norsklærere og andre som ønsker å lære mer om
hvordan IKT kan brukes i faglig sammenheng.

Guttorm Hveems blogg: http://guttorm.hveem.no/blogg/index.php Han skriver mye om hvordan bruke tankekart m.m.

Per Andersens blogg ”Verdiverkstedet”: http://blogg.verdiverkstedet.no/
skriver om det meste når det gjelder digital kompetanse

Rolf
Baltzersen ved Høgskolen i Østfold har egen blogg i undervisningen:http://iktforlaerere.blogspot.com/
Her får du en innblikk i hvordan han bruker ulike web 2.0 – verktøy i allmennlærerutdanningen.

”MittHjørnet av Webben”: http://joepett.wordpress.com/er navnet til bloggen til Jørn Hoelstad Pettersen.
Han skriver om det meste knyttet til IKT og læring.

Anne Kristin ved Høgskolen i Stord Haugesund har en blogg http://ikt-ped.blogspot.com/ som heter ”Læring mellom kaos og kosmos”.

Magnhild Hakestad
har en blogg om skolen i det digitale nettsamfunnet: http://magnhild.wordpress.com/

Jeanette Tranberg har en blogg som har mange nyttige tips: http://ikt-diginalet.blogspot.com/

Myndigheten for skolutveckling sin blogg

De svenske skolemyndighetene har en utmerket blogg som heter Omvärldsbloggen. Stefan Pålsson har 25. april et utmerket innlegg om informasjonskompetanse og livslang læring.  Der viser han blant annet til en interessant debatt om skolens innhold på Gøteborgpostens nettsted. En slik debatt savnes i Norge.

Tips på maler til Google slide

Google Slides (ofte kalt Google sin "Swiss army knife") er et utmerket verktøy  ikke bare for å lage presentasjoner, men også for ...