lørdag 30. mai 2009

Digitale læringsressurser

Fler og fler skoler bruker digitale materiale, og vi går mot en utvikling der flere og flere ønsker også å gjøre sine egne ressurser. Derfor arbeider skolverket i Sverige med å gjøre digitalt innhold tilgjengelig på skolen og også for bruk av standarder i utdanning.

Hittil har utviklingen av IT i skolen er i stor grad fokusert på investeringer i infrastruktur, utstyr og lærerutdanning. Nå er interessen økende grad rettet mot utvikling og bruk av digitalt materiale. Hvordan digital lärresurser kan bidra til økt læring og hvilke barrierer det at materialet kommer i praktisk bruk er rekkefølgen i dag.

Vi går mot en utvikling der lærere og elever ønsker også å gjøre sine egne resurser. De ønsker å ta et bilde fra et sted, samt kombinere dette med en tekst fra et annet nettsted, og en animasjon fra tredje plass. Det ligner på den tilnærming som mange lærere tar i bruk i dag, med materialer som ikke er i digital form.

Fra boken "digital lärarresurs"

Digitale uttrykksformer er kommet for å bli. "Digital lärresurse"r øker også muligheten til å variere sin undervisning. Med denne boken vil du lære mer om nye typer digitale læremidler som er tilgjengelig nå. Boken behandler også områder som skolene må ta et standpunkt kring. Noen områder som presenteres er:

- Eksempler på hva det er for digitalt materiell som skolene kan bruke
- Copyright
- Problemstilling
- infrastruktur
- Sjekklister for strategiske stillinger
- Noen fremtidige trender innen IT og undervisning.

Vi håper at scriptet kan brukes både som inspirasjon og som grunnlag for diskusjon og planlegging. Boken er rettet både til deg som er beslutningstakere i den kommunale skolen og for deg som er på skolen som lærere. Forfatter er konsulent januar Hylen, som har lang erfaring fra IKT problemer i skolen.

Boken kan lastes ned som pdf her

Google Nettsteder (nye)

Google Nettsteder, eller jeg bør spesifisere, “Nye” Google Nettsteder kan være et ekstremt engasjerende verktøy. Googles Nettsteder er et...