lørdag 30. mai 2009

En til en

I løpet av de siste årene har det vært mange artikler i svenske aviser om IT-verktøy i skolen. Det har vært skrevet om smart boards, LMS, men kanskje fremfor alt, bærbare datamaskiner, og hva som er kjent som "en til en" eller en datamaskin per elev. Kort sagt, skolen gir en bærbar datamaskin og programvare til hver elev i en klasse. Da er også miljø og pedagogikk tilpasset denne endringen. Det er flere grunner til hvorfor de tror dette er positivt:

Tilgjengelighet: For å redusere det digitale gapet återkommer argumentet. Dette handler om å gi de som ikke har tilgang til en pc hjemme muligheten til å gjøre seg kjent med digitalt materiale.

Nettvett: Å gi elevene en digital kompetanse som lærer å bruke nettverket for læring og kritisk forholde seg til informasjonen de finner.

Informasjon: Laptops er også et vinduut i cyberverlden med den informasjon som finnes der. Pogo Educational og andre ting som mange har vokst opp med, er ikke lenger godt nok mot filmer og tjenester som er tilgjengelige online.

Læring: Tilpasset programvare i enkelte fag kan støtte elevenes læring på en bedre måte enn før. Med vanlig tekstbehandling, chat og blogg støtter også lese og skriveprosesser.

Relevans: Inspirerte elever har letter for å lære. Med en laptop kan du enkelt vise frem aktuelle hendelsene i klasserommet og samtidlig flytte klasserommet ut til aktuelle hendelser. Dermed bidrar den bærbare datamaskinen til å gjøre utdanning relevant.

Mobil: Studentene har tilgang til ressurser både i skolen og hjemme.

Kommunikasjon: Studenter, lærere og andre interessenter kan kommunisere på de vilkårene og tider som passer dem best.

Moderne: Sammenligninger har vært gjort mellom penn og laptop. At vi ikke er i tvil om pennens rolle i undervisning idag er sannsynligvis like rimelig som at vi ikke er kritiske til pc i fremtiden. Det er viktig ikke å komme etter.

Samarbeid: Kommunikasjon er en del av dette. E-post, chat, blogg, micro blogg, Skype, osv.

Dette er bare noen av argumentene ....

Google Nettsteder (nye)

Google Nettsteder, eller jeg bør spesifisere, “Nye” Google Nettsteder kan være et ekstremt engasjerende verktøy. Googles Nettsteder er et...