søndag 31. mai 2009

Fremtidens læring

I dagene to har det vært en konferanse i Sverige som handlet om "Framtidens lärande". Dere som har følgt med på twitter og andre kanaler har bemerkt dere en STOR trafikk kring dette temaet.

Blandt annen Roger Säljö har holdt foredrag om dette temaet:

Han snakket om skolens utvikling fra behovet for å lære runskrift og fremover.

Digitaliseringen av vårt samfunn er både en teknisk endring og sosial endring. Gutenberg's boktrykkerkunst var en revolusjonerende teknologi i sin tid. Hvem skulle få tilgang til denne teknikken? Hvem skulle lese? I løpet av 1700-tallet ble det trykt en milliard bøker i Europa.
At alle skulle lære å lese var en stor mobilisering fra kirken med skoler og undervisning. De hadde kontroll over formidling av informasjon i skolen. Læreboken gjaldt. Roger sier at dette har endret seg dramatisk i dag, men har det? Overalt?

Å tørre å la elevene lære mer og utover hva læreren tenkte - er det mulig overalt?
Den digitale teknologien hjelper oss å huske og å dokumentere. Det introduserer nye måter å samarbeide og gjøre oss involvert på. Den nye teknologien er oppfordret til å lære nye ting. Konflikten mot skolen med den nye teknologien er at du kan gjøre svært komplekse ting, uten virkelig å forstå alt. Teknologien gjør det for oss. Det er vanskelig for mange å omfavne dette, fordi kunnskapen har ikke vært slik i skolen.

Læring er muligheten til å gjøre på informasjon av nødvendige "ting" vi trenger i samfunnet.

Ingen kommentarer:

Korona - et kvantesprang for digital undervisning

Thanks to Stanislav Kondratiev for sharing their work on Unsplash. 13.mars markerer kanskje den største omstillingen lærere i Norge har ...