lørdag 30. mai 2009

Google dokuments og wordle

Her er noen slideshows for å motivere seg til å bruke google docs og wordle i klasserommet. Verdt åå se på.

Prosjektet har vært vellykket

Innføringen av Chromebooks i askerskolen har båret frukter. – Ingen vil tilbake til PC-traller og datarom https://t.co/I4VQ4wEWNF Rapport...