lørdag 30. mai 2009

Hvordan skal læring foregå i 2025

Research Institute Fafo og rådgivning Econ Pöyry har nylig Det norske IKT samfunnet - scenarier til 2025 sluttrapporten av deres felles forskningsprosjekter IKT og samfunnsutvikling.
Prosjektet startet i slutten av 2006 og har som mål å øke forståelsen for hvordan det fungerer som Transformative makt i samfunnet. Den besto av tre deler:
1. En analyse av dagens situasjon og en beskrivelse av hvordan de siste femten årene av teknologi og samfunnsutvikling har ført oss hit.
2. Fem komponenter i forskjellige områder av samfunnet: Regjeringen tjenester, private tjenester, utdanning, samfunn omsorg og IT og funksjonshemmede.
3. Scenariene beskriver og resonnement om hvordan IT kan hjelpe forme samfunnet etter 2025.

Den tredje og siste del, som presenteres i rapporten, sett på som det viktigste. Her blir det klart hvilke utfordringer og muligheter som samspillet mellom teknologi og samfunn kan bety. Blant annet å finne strategier for å takle problemer som strukturelle transformasjoner og globale økonomiske og miljømessige kriser.
Det er avgjørende at offentlige debatt ser fremover og ikke være for fast forankret i dag. Vi må begynne å diskutere hvert samfunn går og hvordan vi ønsker at samfunnet i morgen vil se ut og fungere.

I opplæring og læring, rapporten peker på behovet for mer kunnskap om hvordan IT kan brukes og nyttig for undervisning og læring. Det krever også nye forretningsmodeller for utgivere som er skreddersydd for den digitale utviklingen, en lærer som er pedagogisk bruk av IKT og digital kompetanse i midten og en stat utdanning retningslinjer samhandler med kommersielle aktører.
Rapporten understreker betydningen av hele befolkningen får mulighet til å følge den raske utviklingen. Ellers er det fare for en ny klasse samfunn med store hull, et perspektiv som er uthevet i scenario analyse.
Det er behov for, en rask endring, og tilpassing avkravene fra de tider, mens det kanskje er viktigere enn noen gang å reflektere over endringene og deres påvirkning før beslutninger tas.
Ikke en veldig enkel ligning ...

Ingen kommentarer:

Google Nettsteder (nye)

Google Nettsteder, eller jeg bør spesifisere, “Nye” Google Nettsteder kan være et ekstremt engasjerende verktøy. Googles Nettsteder er et...