lørdag 30. mai 2009

Pappa jeg vil ha en iPhone for å gjøre leksene mine....

Tittelen på dette innlegget er hentet fra en artikkel i New York Times. Barn i dag synes selvfølgelig det er åpenbart med en mobil. De ser den som en rettighet som vi foresatte skal forse dem med. Ifølge artikkelen, så kommer kanskje også skolen tidlig å forvente at vi som foreldre må sørge for at våre barn har, hvis ikke en iPhone men en rimelig avansert mobiltelefon.

Bakgrunnen er at mobiltelefonen og særlig iPhone ikke nare er noe å ringe med, men den er en kunnskapsplattform for kjøring av programmer, og derfor også en rekke tjenester. Straks tror forfattaren sammem med mange andre at det er på tide å glemme såkalte Netbooks fordi våre mobiltelefoner blir stadig mer sofistikerte.

Den 17. mars presentarte Apples sin neste versjon av operativsystemet til iPhone. Her ser man at Apple vil utvikle plattformen videre med mulighet for mange nye tjenester. Dette kan bety at iPhone og iPod Touch er i ferd med å bli den dominerende mobile plattform. Noe Mark Siegal fra O'Reilly også registrert. Han sammenlignet det med når datamaskinen var i sin vugge. Da fikk hver og en konstruere sin egen maskinvare. Men altettersom datamaskinen modnet som plattform så var det nok å utvikle programvare. Dette fikk selskaper som Microsoft til å vokse.

Mark mener at med dette nye systemet til iPhone er det mobile markedet på vei til å modnes som datamaskinen gjorde. Men at utviklere ikke trenger å utvikler sin egen maskinvare eller grunnleggende programmer. Det er "bare" til å utvikle seg i en moden plattform. Denne gangen en mobil plattform som folk har med seg overalt, og hvor du hele tiden koblet til nettverket.

Hvis utviklingen er som overskriften i den retningen. vil dette sannsynlig påvirke hele utdanningssystemet. Enda mer enn datamaskinen har gjort så langt.

Google Nettsteder (nye)

Google Nettsteder, eller jeg bør spesifisere, “Nye” Google Nettsteder kan være et ekstremt engasjerende verktøy. Googles Nettsteder er et...