tirsdag 30. juni 2009

Feriemodus

Nå har jeg endelig kommet meg i feriemodus. Etter noen dager hos mine foreldrer i Hamburgsund, Sverige, med mye sol og mye varme så er sommeren endelig her. Vi blir her i noen uker. Ikke noe problem med å tenke på annet enn jobb med dette höytrykket utenfor. Blir sikkert annet når solen er borte og regnet er her (om det rekker å komme!?!)


Etter tre uker her nede blir det nesten to uker i andre enden, i Kirkenes. Der skal familien til kona besökes så da skal vi dem og få litt frisk luft og flott natur. Der blir det til å väre i Neiden og på Jakobnes. Skal sikkert rekke å ta meg en tur på Kirkenesdagene og. Må få med oss lite kultur også.

Så hvis det er lite aktiviteter her så er det for at det er bra det som skjer der jag er. Kommer sterkt tilbake til hösten.

tirsdag 16. juni 2009

Wordle

Wordle er et leketøy for generering av "ord skyer" fra teksten som du oppgir. Du kan justere din sky med ulike fonter, layout og fargevalg. Bildene du oppretter med Wordle er dine til å bruke som du vil. Du kan skrive dem ut, eller lagre dem til Wordlegalleriet for å dele med vennene dine eller legge dem inn i et nettsted eller blog. Dette diktet som kona mi skrev for noen år siden ble sånn her.
Wordle: Himmel og han
Orginalen er sånn her:
Mellom himmelen og havet
ytterst ute på jordens klippe,
kan stillhet berøres

Når det ei er natt eller dag
og lyset fortsatt kan bryte mørket,
kan stillheten sees

Med det svake bruset fra havet
og himmelsens vare bulder,
kan stillheten høres

Stillheten er jordens taktfaste åndedrag.

Dikt av Kate Johansson

Her er en annen med komplimanger til en lærer.
Wordle: Compliments to a Teacher

mandag 15. juni 2009

IKT forbedrer resultatene i matematikk

En ny studie viser til at IKT er med å forbedre resultatene i matematikk hos elevene.
Rapporten er ennå ikke publisert, men Jan Hylen, ansvarlig for OECDs studie Beyond Text Books, skriver følgende:

"Rapporten viser at dem som bruker datamaskiner nesten hver dag, sammenlignet med de som har en lavere bruk av IKT så har dem
bedre matematikkresultater. Den største målte effekten var blant elever fra hjem med foresatte med lav kompetanse. De tjener mer på å øke sin IKT bruk enn elever fra hjem med høyere utdannede voksne. Ettersom gode resultater i matematikk er statistisk assosiert med gode resultater i naturfag og i lesing, mener forskere at det er god grunn til å tro at høyere IKT-bruk gir bedre resultater, selv i disse fagene. Det er også god grunn til å tro at lignende effekter på læring skjer ved bruk av IKT i skolen ... "

Men studien viser også at en skole som lykkes i å sikre den enkelte og støtte henne på grunnlag av individuelle behov har mye å vinne ved hjelp av IKT. Dette stiller store krav til lærerne. Men, som påpekt innledningsvis, lærere trenger støtte for nye og mer fleksible materialer.

Artikkelforfatter Jan Hylen konkluderer med fire tiltak som kan bedre situasjonen:
- Gi klart uttrykk for at IKTer et viktig verktøy i skolen - det koster ingenting, men vil øke motivasjonen for mange lærere å fortsette eller øke sine IKT-bruk i skolen.

- Oppmuntre lærere til å gi lekser/oppgaver som stimulerer elevene til å bruke datamaskinen hjemme.
- Videreutdanne lærerne slik at de vet når, hvordan og hvorfor de bør bruke det i sin undervisning.
- Satsing på ressurser til å utvikle nye og mer fleksible IKT-basert materiale.

søndag 14. juni 2009

Earth Pulse er en visuell guide til globale trender fra National Geographic. I Earth Pulse finner du en rekke kart og artikler som hjelper deg utforske nye globale trender. Innholdet i Earth Pulse er delt inn i tre deler, mennesklige tillstander, vårt forhold til naturen, og sammenhanger i verlden.
Hver av disse delene er deles inn i tre eller flere deler. Programmet er en god ressurs for studenter til å undersøke globale trender visuelt.

onsdag 10. juni 2009

Tips til lærere fra noen 12 åringer


Idag leste jeg en artikkel om en klasse elever i en barneskole. De hadde laget et utkast til en nettside. Der hadde de noen råd til oss lærere å ta med oss på veien videre.

Tips til læreren
- Det er kanskje bare småting som dere ikke tenker på, men vi legger ganske mye til merke.
Her er noen råd fra oss:

Lærere bør være seg selv både når andre voksne er der og ikke
Lærere skal ikke blande seg inn i fritidsproblemer, da må han/hun spørre om det er greit først.
Lærere trenger ikke bli sure når man spør om noe, og ikke skjønner og deretter spør igjen
Det er tragisk med forskjellsbehandling i klassen
Ikke mobb elever etter dialekt
Ikke herme etter elevene sine
At læreren skryter av elevene
At man har myyyye friminutt
At læreren avslutter timen tidsnok slik at vi får tid nok til å spise og prate
At læreren ikke er altfor streng
Det hjelper ikke å skrike når noen har gjort noe galt, man må heller spørre hvorfor
Ikke ha noen favoritter
Læreren skal ikke ha tyggis hvis ikke elevene kan. Ph verdien synker og da er det de sin skyld om vi får hull
Lærere skal være snille fordi da blir kanskje elevene roligere og snille
Lærere må gi nok skryt, for da føler elevene seg mer flinke
En lærer må høre på elevenes kommentarer og meninger, vis ikke føler elevene seg oversett.
Behandle alle likt, være snill
Være snill med elevene når de sliter med oppgaver og ikke vet hvordan de skal gjøres.
Forklare mer
Rettferdig, tålmodig, snill, omtenksom


Kanskje noe å tenke på....

Tips til lærere fra noen 12 åringer


Idag leste jeg en artikkel om en klasse elever i en barneskole. De hadde laget et utkast til en nettside. Der hadde de noen råd til oss lærere å ta med oss på veien videre.

Tips til læreren
- Det er kanskje bare småting som dere ikke tenker på, men vi legger ganske mye til merke.
Her er noen råd fra oss:
Lærere bør være seg selv både når andre voksne er der og ikke
Lærere skal ikke blande seg inn i fritidsproblemer, da må han/hun spørre om det er greit først.
Lærere trenger ikke bli sure når man spør om noe, og ikke skjønner og deretter spør igjen
Det er tragisk med forskjellsbehandling i klassen
Ikke mobb elever etter dialekt
Ikke herme etter elevene sine
At læreren skryter av elevene
At man har myyyye friminutt
At læreren avslutter timen tidsnok slik at vi får tid nok til å spise og prate
At læreren ikke er altfor streng
Det hjelper ikke å skrike når noen har gjort noe galt, man må heller spørre hvorfor
Ikke ha noen favoritter
Læreren skal ikke ha tyggis hvis ikke elevene kan. Ph verdien synker og da er det de sin skyld om vi får hull
Lærere skal være snille fordi da blir kanskje elevene roligere og snille
Lærere må gi nok skryt, for da føler elevene seg mer flinke
En lærer må høre på elevenes kommentarer og meninger, vis ikke føler elevene seg oversett.
Behandle alle likt, være snill
Være snill med elevene når de sliter med oppgaver og ikke vet hvordan de skal gjøres.
Forklare mer
Rettferdig, tålmodig, snill, omtenksom


Kanskje noe å tenke på....

tirsdag 9. juni 2009

Doodle.comNå har jeg etter hvert funnet et godt verktøy for å blandt annet booke møter/timer på. Det heter doodle og er rimelig enkelt å bruke. Når du har registrert deg så kan du skape to forskjellige carianter av programmet.
Timeplanlegger som møte, lunsj, middag, konferanse, .,.... eller som et avstemmingsverktøy.
Du har
mange muligheter gjennom å stille hvor mange valg en person kan gjøre eller hvor mange som kan ta det samme valget. Her er et eksempel på¨en avtalekalender der f.ek foresatte kan velge mellom noen oppsatte tider for å komme på konferanse. Hver person kan foreta et valg og hver time kan bli valgt en gang. Skriv navnet ditt og velg save. Gå tilbake å se .....

mandag 8. juni 2009

Picnik

Picnik er et online bilderedigeringsprogram som er tilgjengelig uten å registrere seg.
Enkelt og effektfullt.
Prøv det her etter dere har sett denne introduksjonsvideon som en svensk jente har lagd under en pryouke. Imponerende, hvorfør ikke la elevene lage introduksjonsvideo litt oftere?

fredag 5. juni 2009

IKT og undervisning


I Omvärldsbloggen går det å lese at nå er det sjette gang som Staten Educational Technology Directors Association (SETDA) publiserer sin årlige nasjonale oversikter over utviklingen i Forbedre utdanning gjennom teknologi: Fokus på Technology Integration in America's Schools. Rapprten ...

... beskriver fem trender som de tror vil spille en viktig rolle i årene som kommer for utviklingen av det amerikanske utdanningssystemet:

1. Den pedagogiske bruken av IKT er økende i det amerikanske skolesystemet, det vil si både i grunnskoler og videregående skoler, og dette har en klar positiv effekt på elevenes læring og prestasjoner. Det forteller også at den gode trenden er spesielt tydelig i skoler i sosialt vanskeligstilte områder. Her økte pedagogisk innovasjon og teknologibruken med 31 prosent, mens det har vært en markert forbedring i elevenes prestasjoner i lesing og matematikk. Når det gjelder lesing, så har studentenes ytelse økt med mellom 17 og 33 prosent, og i matematikk mellom 18 og 36 prosent bedre.

2. Fler og fler stater tilbyr "virtuelle skoler", dvs. gjør det mulig for elevene å lese og følge med på kurser, undervisning online. Dette er godt både for de elever som trenger spesiell støtte og de som ønsker større utfordringer.

3. Fokus på opplæring er en hjørnestein i programmet, og begynner nå å ha innflytelse på skolene. Flere og flere lærere har mulighet til å gjennomgå opplæring som gir kunnskap og innsikt som kreves for å bruke teknologi for å integrere i sin undervisning på en naturlig måte. De begynner å jobbe på nye måter og undervisning kan ta nye veier.

4. Flere og flere stater krever at skolene får støtte til å delta i forskningsprosjekter og evalueringer utført av statens skole myndighet. Dette gjør det enklere å sikre at arbeidet utføres på samme måte og i henhold til etablert praksis og prinsipper.

5. Studentenes praktiske IT ferdigheter blir bedre for hvert år. Dette er både for å bruke maskinen på en effektiv måte og kunne håndtere glut av informasjon på nettet.

IKT og undervisning


I Omvärldsbloggen går det å lese at nå er det sjette gang som Staten Educational Technology Directors Association (SETDA) publiserer sin årlige nasjonale oversikter over utviklingen i Forbedre utdanning gjennom teknologi: Fokus på Technology Integration in America's Schools. Rapprten ...

... beskriver fem trender som de tror vil spille en viktig rolle i årene som kommer for utviklingen av det amerikanske utdanningssystemet:

1. Den pedagogiske bruken av IKT er økende i det amerikanske skolesystemet, det vil si både i grunnskoler og videregående skoler, og dette har en klar positiv effekt på elevenes læring og prestasjoner. Det forteller også at den gode trenden er spesielt tydelig i skoler i sosialt vanskeligstilte områder. Her økte pedagogisk innovasjon og teknologibruken med 31 prosent, mens det har vært en markert forbedring i elevenes prestasjoner i lesing og matematikk. Når det gjelder lesing, så har studentenes ytelse økt med mellom 17 og 33 prosent, og i matematikk mellom 18 og 36 prosent bedre.

2. Fler og fler stater tilbyr "virtuelle skoler", dvs. gjør det mulig for elevene å lese og følge med på kurser, undervisning online. Dette er godt både for de elever som trenger spesiell støtte og de som ønsker større utfordringer.

3. Fokus på opplæring er en hjørnestein i programmet, og begynner nå å ha innflytelse på skolene. Flere og flere lærere har mulighet til å gjennomgå opplæring som gir kunnskap og innsikt som kreves for å bruke teknologi for å integrere i sin undervisning på en naturlig måte. De begynner å jobbe på nye måter og undervisning kan ta nye veier.

4. Flere og flere stater krever at skolene får støtte til å delta i forskningsprosjekter og evalueringer utført av statens skole myndighet. Dette gjør det enklere å sikre at arbeidet utføres på samme måte og i henhold til etablert praksis og prinsipper.

5. Studentenes praktiske IT ferdigheter blir bedre for hvert år. Dette er både for å bruke maskinen på en effektiv måte og kunne håndtere glut av informasjon på nettet.

mandag 1. juni 2009

Teknologi i undervisning

Her er en kortfattet film som tar opp hvordan teknologi har vært brukt i undervisning gjennom tidene,....

Ny søkemotor fra Microsoft


Microsoft åpnet en prøveversjon av søkemotoren sin Bing på morgenen i dag. I Bing så organiseres søkeresultatene på en måte som vil gjøre det enklere for brukerne å ta avgjørelser basert på hva de er ute etter. Microsoft sier at Bing kan finne svar på spesifikke spørsmål, både raskere og med færre klikk enn andre søkemotorer.

Prøv her.

Google Nettsteder (nye)

Google Nettsteder, eller jeg bør spesifisere, “Nye” Google Nettsteder kan være et ekstremt engasjerende verktøy. Googles Nettsteder er et...