Earth Pulse er en visuell guide til globale trender fra National Geographic. I Earth Pulse finner du en rekke kart og artikler som hjelper deg utforske nye globale trender. Innholdet i Earth Pulse er delt inn i tre deler, mennesklige tillstander, vårt forhold til naturen, og sammenhanger i verlden.
Hver av disse delene er deles inn i tre eller flere deler. Programmet er en god ressurs for studenter til å undersøke globale trender visuelt.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Snart slutt på enda et skoleår - rydd i kursene dine

Tips til bruk i Google Classroom

Administrer Classroom og varsler