mandag 15. juni 2009

IKT forbedrer resultatene i matematikk

En ny studie viser til at IKT er med å forbedre resultatene i matematikk hos elevene.
Rapporten er ennå ikke publisert, men Jan Hylen, ansvarlig for OECDs studie Beyond Text Books, skriver følgende:

"Rapporten viser at dem som bruker datamaskiner nesten hver dag, sammenlignet med de som har en lavere bruk av IKT så har dem
bedre matematikkresultater. Den største målte effekten var blant elever fra hjem med foresatte med lav kompetanse. De tjener mer på å øke sin IKT bruk enn elever fra hjem med høyere utdannede voksne. Ettersom gode resultater i matematikk er statistisk assosiert med gode resultater i naturfag og i lesing, mener forskere at det er god grunn til å tro at høyere IKT-bruk gir bedre resultater, selv i disse fagene. Det er også god grunn til å tro at lignende effekter på læring skjer ved bruk av IKT i skolen ... "

Men studien viser også at en skole som lykkes i å sikre den enkelte og støtte henne på grunnlag av individuelle behov har mye å vinne ved hjelp av IKT. Dette stiller store krav til lærerne. Men, som påpekt innledningsvis, lærere trenger støtte for nye og mer fleksible materialer.

Artikkelforfatter Jan Hylen konkluderer med fire tiltak som kan bedre situasjonen:
- Gi klart uttrykk for at IKTer et viktig verktøy i skolen - det koster ingenting, men vil øke motivasjonen for mange lærere å fortsette eller øke sine IKT-bruk i skolen.

- Oppmuntre lærere til å gi lekser/oppgaver som stimulerer elevene til å bruke datamaskinen hjemme.
- Videreutdanne lærerne slik at de vet når, hvordan og hvorfor de bør bruke det i sin undervisning.
- Satsing på ressurser til å utvikle nye og mer fleksible IKT-basert materiale.

Ingen kommentarer:

Utforskverktøyet i Google dokumenter

Verktøyet “utforsk” kan  gi rask tilgang til filer i din disk finne nettsider gjennom å søke på nett finne bilder merket for gjenbruk ...