fredag 5. juni 2009

IKT og undervisning


I Omvärldsbloggen går det å lese at nå er det sjette gang som Staten Educational Technology Directors Association (SETDA) publiserer sin årlige nasjonale oversikter over utviklingen i Forbedre utdanning gjennom teknologi: Fokus på Technology Integration in America's Schools. Rapprten ...

... beskriver fem trender som de tror vil spille en viktig rolle i årene som kommer for utviklingen av det amerikanske utdanningssystemet:

1. Den pedagogiske bruken av IKT er økende i det amerikanske skolesystemet, det vil si både i grunnskoler og videregående skoler, og dette har en klar positiv effekt på elevenes læring og prestasjoner. Det forteller også at den gode trenden er spesielt tydelig i skoler i sosialt vanskeligstilte områder. Her økte pedagogisk innovasjon og teknologibruken med 31 prosent, mens det har vært en markert forbedring i elevenes prestasjoner i lesing og matematikk. Når det gjelder lesing, så har studentenes ytelse økt med mellom 17 og 33 prosent, og i matematikk mellom 18 og 36 prosent bedre.

2. Fler og fler stater tilbyr "virtuelle skoler", dvs. gjør det mulig for elevene å lese og følge med på kurser, undervisning online. Dette er godt både for de elever som trenger spesiell støtte og de som ønsker større utfordringer.

3. Fokus på opplæring er en hjørnestein i programmet, og begynner nå å ha innflytelse på skolene. Flere og flere lærere har mulighet til å gjennomgå opplæring som gir kunnskap og innsikt som kreves for å bruke teknologi for å integrere i sin undervisning på en naturlig måte. De begynner å jobbe på nye måter og undervisning kan ta nye veier.

4. Flere og flere stater krever at skolene får støtte til å delta i forskningsprosjekter og evalueringer utført av statens skole myndighet. Dette gjør det enklere å sikre at arbeidet utføres på samme måte og i henhold til etablert praksis og prinsipper.

5. Studentenes praktiske IT ferdigheter blir bedre for hvert år. Dette er både for å bruke maskinen på en effektiv måte og kunne håndtere glut av informasjon på nettet.

Ingen kommentarer:

Google Nettsteder (nye)

Google Nettsteder, eller jeg bør spesifisere, “Nye” Google Nettsteder kan være et ekstremt engasjerende verktøy. Googles Nettsteder er et...