Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2009

Lærer nå og idag - pluss og minus

Det var en gang en matematikklærer som hadde vanskelig for å få det til å gå ihop. Det berodde ikke bare på den nesten ubefintlige lønnsutviklingen hans.
Som matematikklærer så var han vant med å se nøkternt på tilværelsen. En plus en blir to, kvadratet av hypotenusen er lik summen av kvadratene av katetene, hypotenusen er alltid dobbelt så lang som den korteste katet i en 30, 60, 90 graders trekant, kvadratroten av 16 er +/-4 osv. I hans verden fanns et tydelig skille på hva som er riktig og galt. Det var ikke som for norsklæreren som blandt setningbygninger uten byggetilatelse kunne finne noen formildrede omstendigheter.
En plus en er alltid lik to. Alle ganger. Det er i hvert fall det matematikklæreren regnet med.

Den siste tiden har han dog kommet i en umulig situasjon. Han kan fortsatt finne kvadratroten av et tall, løse paranteser og kan si de første ti primtallen i søvnen. Det er isteden det mest elementere som fikk han til å virkelig fundere på tilværelsen.
Dag etter dag hørte han…

Etter ferie kommer.... JOBB

Nå har man hatt en herlig uke uten så mye arbeid å tenke på. Har likevel rettet en bunke å setter meg nå ned for å se litt på de kommende ukene. Måtte bare dele denne med dere. Nå når vi skal satse på IKT. Denne lille godbiten er fra 1983. Se på den moderne pc'en.