Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2010

En film om hvorfør

Her har vi enda en grunn  til hvorfor vi skal jobbe med digitale ferdigheter i skolen.
Toppfarten til julenissen

Bilde
Julenissesleden må hinsides enhver sammenligning være et av de mest avanserte luftfartøyer som noen gang er blitt konstruert. Ellers ville den aldri i verden ha maktet det den må en gang i året. Og særlig ikke når en normal slede trukket av normale reinsdyr bare oppnår en temmelig behersket fart på mellom 30 og 40 kilometer per time alt etter føret og terrengets beskaffenhet.

I årenes løp har mange forsøkt å regne ut nissesledens hastighet, og derfor er det en rekke ulike resultater å ty til, men en av de mer kjente beregningene kommer her:

Det finnes omtrent 378 millioner kristne barn i verden i dag. Hvis hver familie har gjennomsnittlig 3,5 barn, og minst ett av barna er snilt, må julenissen rekke å besøke 108 millioner hjem i løpet av julekvelden.

Nissen får litt hjelp av jordrotasjonen, hvilket betyr at han har 31 timer å rutte med i stedet for de vanlige 24 timene. Likevel må han besøke omkring 1000 hjem per sekund. Hvis vi for regnestykkets skyld forutsetter at hjemmene er jevn…

Eksamen

Da er eksamen for felleskurset IKT støttet læring igang. Oppgaveteksten lyder: "Studentene skal sammen utforme en felles wikitekst med utgangspunkt i følgende problemstilling
"Diskuter begrepet digital kompetanse ut fra et teoretisk og praktisk perspektiv".

I tillegg skal den enkelte student utforme individuelle bidrag med utgangspunkt i sitt individuelle pensum.

Når jeg er ferdig så ligger mitt bidrag her på bloggen.

Dataspill i skolen

I dag lanserer Medietilsynet og Spillforeningen sin felles nettside Dataspilliskolen.no, som skal hjelpe lærere å ta i bruk dataspill i undervisningen.

Nettstedet skal altså, ved hjelp av eksempler, vise landets lærere at dataspill kan være et positivt element som kan være til hjelp i undervisningen