Innlegg

Viser innlegg fra november, 2011

Hvordan brukes digitale tankekart i historiefaget, og hva gjør det med elevenes forståelse av faget?

Bilde
Hvordan brukes digitale tankekart i historiefaget, og hva gjør det med elevenes forståelse av faget?:

Sigbjørn Urstad, har skrive mastergrad i IKT i læring (HSH.no) om tankekart i historiefaget. Den er det verdt å ta ein kikk på. Eg har fått med meg nokre små utdrag her.

Formålet med mastergradsavhandlingen om dette temaet var å se om jeg kunne finne en god måte å bruke IKT på i historiefaget. Jeg valgte å bruke digitale tankekart for å se hvordan det ble brukt innenfor de tre ulike aspektene ved historisk kunnskap. Emnene var årsaker, kilder og ideologier. Jeg skulle også finne ut hva bruken av tankekart gjorde med elevenes forståelse av faget.


Kanskje det er slik mange elevar og nokre lærarar tenkjer om IKT?

Det har vel egentlig bare vært sånn til å begynne med tenkte jeg det var en kul duppeditt du kunne ha i tillegg som om noe som du kunne kanskje bruke som det så litt stiligere ut, men underveis forstod jeg at det er ikke programmet i seg selv som er bra det er liksom det du gjø…

En evaluerende pust i bakken

Bilde
En evaluerende pust i bakken: Kontaktlærer Jon og jeg oppsummerte Prosjekt “Nettbrett” så langt. Vi er enige om at bruken av nettbrettet oppleves av oss og elevene som en positiv endring i skolehverdagen. Ingen av oss vil tilbake til en hverdag da elevene ikke har et nettbrett – og det er et godt utgangspunkt ;-)
Generelt sett ser vi at nettbrettet gjør det lettere for elever å søke på nett, sjekke ut ulike nettsider, følge lenker i lekseplan og lærebøker, se på filmsnutter o.l. – altså utvide stofftilfanget ut over læreboken. Elevene bruker også nettbrettet som arbeidsbok/kladdebok. Det andre er at nettbrettet gir oss anledning til å kommunisere bedre og mer effektivt med elevene (gjennom epost). Det er lettere å nå elevene med beskjeder og informasjon. Ting de får på epost forsvinner ikke og en slipper kopiering.
Vi har også fått gode tilbakemeldinger fra elevene. Noen synes de lærer mer, uten at vi kan bekrefte det :-). De fleste av elevene synes det er lettere å skrive tekst, fordi …

Nosa på nätet – lär barn om källkritik

Bilde
Nosa på nätet – lär barn om källkritik: Vad är Nosa på nätet?

Statens medieråd har nu lanserat en uppdaterad version av Nosa på nätet – De första stegen mot ett vaket nätanvändande. Det är ett kunskapspaket som ska öka mediekunnigheten bland barn i åldrarna 5-8 år. Materialet introducerar källkritiskt tänkande, hur man är smart på nätet, tolkar budskap och hur man blir en kritisk mediekonsument. Materialet riktar sig i första hand mot barnen men även mot deras lärare och föräldrar. Info hämtat från Statens medieråd - publikationer.

I materialet ingår bland annat den digtitala sagoboken Supersökarna. Det är Åsa Kronkvist som har skrivit sagoboken och Åsa är en av mina favoritbloggare.
Gå till Åsas blogg Ugglebloggen.

Over and out L8

7. november

Bilde