torsdag 27. november 2014

Ferdig med studentlivet (for denne gang)

Etter fire år som deltidsstudent er jeg endelig klar med min master. Jeg kan dermed titulere meg lektor (noe som jeg ikke har bruk for ettersom jeg ikke er i skolen nå).
Det har vært fire slitsomme men morsomme år. Ingenting er gratis, du må jobbe for det.
Det som reddet meg var nok at jeg møtte Magnus Nohr fra Halden på NKUL i fjor og etter noen pils kom vi overrens om av vi skulle gjøre et forsøk å skrive oppgaven sammen. En beslutning jeg ikke skulle angre på.

Etter et år med skriving, to ukesturer til Tyrkia og mange skypesamtaler er vi endelig i mål. Oppgaven som handler om bruk av video som læringsressurs finner du her http://bit.ly/m2mmaster


Her konkluderer vi blant annet med:
 - studentene er fornøyde med lærerens egenproduserte videoer
 - bruk av video som læringsressurs forandrer ikke studiemønsteret til studenten i stor grad
 - det er små eller ikke noen forskjeller i studentgrupper som kjønn og alder
 - Faktorer som innvirker på opplevelsen er blant annet
 Kvalitet på video, lærerens formidlingsevne, fleksibilitet og grad av tekniske problemer
 - Mange studenter opplever et stort læringsutbytte

Argumenter for bruk av video i undervisningen er blant annet.
 Studenter….


  •  kan se på videoene hvor de vil og når de vil (fleksibilitet)
  •  kan repetere en auditiv og visuell undervisning (læringsstil)
  •  bestemmer selv i hvilket tempo de skal se videoen (tilpasset opplæring)
  •  blir mer motivert ved å bruke video (kan gi økt læring)
#MIEExpert2015

mandag 24. november 2014

Assessment tool with Fronter


Usually I work with another LMS, itslearning. I've been using Fronter earlier and it was fun to see
that they have made some improvements. For examples got some new types of question

Here are some primary thoughts and some comparing from my stand of view.
+ You can sort questions into pages (cannot be done in itslearning)
+ You can choose that different answers in one question will provide different points instead of the
same to all (cannot be done in itslearning)
+ you can change the score after a test is done (cannot be done in itslearning)
+ safe to use
+
- you have to give grades and not automatically
- missing some types of questions

All together Fronter has a good test tool, using it right it will give a good picture of the student's
competence.
Finally - thanks to Fronter and their product development director, Georg Ranhoff, that gave me
access to the newest platform Y12 instead of the one we had at school.

See the whole rapport here - https://www.dropbox.com/s/cvx3ydi58wwkg2t/3%20-%20Fronter.docx?dl=0

#MIEExpert2015,

mandag 10. november 2014

Google Nettsteder (nye)

Google Nettsteder, eller jeg bør spesifisere, “Nye” Google Nettsteder kan være et ekstremt engasjerende verktøy. Googles Nettsteder er et...