Tips på maler til Google slide

Google Slides (ofte kalt Google sin "Swiss army knife") er et utmerket verktøy  ikke bare for å lage presentasjoner, men også for ...