Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2016

Vårens vakreste eventyr

Bilde
Vårens vakreste eventyr er her og jeg snakker ikke om lønnsoppgjøret! Nei, Kikora har som tradisjon bør startet opp årets mattemaraton http://www.mattemaraton.no/
I år som ellers er det en konkurranse som pågår i hele mai. Det er 440 oppgaver som skal løses på valgt nivå (mosjon eller elite) Nytt for i år er at konkurransen finnes på fire språk – norsk, svensk, dansk og engelsk. Skandinaviske elever konkurrerer mot hverandre og mot engelskspråklige elever fra hele verden.
Hvem kan delta? Alle elever i norsk skole fra 5. klasse og ut videregående kan delta, uansett om din skole har Kikora eller ikke. For å delta trenger du kun en e-postadresse. Det er ingen påmelding, bare gå i gang å regne. Her i Asker får elever enkelt tilgang gjennom itslearning https://drive.google.com/file/d/0B8hhZvmTClt0MHF1eGFGUTVMV1E/view
I skrivende stund er det løst over 200 000 oppgaver av elever i Asker skolen bare den siste uken. For alle land ser det sånn ut:
Det vil bli delt ut premier til enkeltelever, klasse…

Hvordan er det med IKT ferdighetene?

I det siste  nyhetsbrevet fra svenske skolverket skriver Peter Karlberg at det europeiske skolenettet (EUN) skal i høst gjennomføre en større studie av IKT i skolene i alle EU-landene pluss Island, Norge, Tyrkia og Kroatia. Undersøkelsen ergjennomført i samarbeid med Universitetet i Liège, på vegne av kommisjonen (DG Information Society og Media).
Områdene vil bli undersøkt er:

- Elevenes digitale ferdigheter og holdninger til IKT.
- Studentenes bruk av IKT i og utenfor skolen.
- Hvordan lærere bruker IKT. i jobben
- Lærernes holdninger til bruk av IKT i det pedagogiske arbeidet.
- Skolenes infrastruktur, tilkobling og tilgang til IKT.
- Skolens"Lederskap med IKT og pedagogisk bruk av IKT.

Undersøkelsen er rettet mot 5. og 9.klasse i barneskolen og 2.klasse  i videregående skole. Studenter, lærere og skoleledere ved utvalgte skoler må besvare et spørreskjema på om lag 15 minutter og resultatene publisert i våren 2012. Blir morsomt å se resultatene.

10 tips

Här är detr 10 tips på program som ligger på nätet som kan användas i skolesammenhang.
Jane's Pick of 10 Learning Tools for SchoolNetSA

Jane's Pick of 10 Learning Tools for SchoolNetSA from Jane Hart

What does a teacher make?

Bilde
What does a teacher make?... They make a DIFFERANCE!!!!
Bilde
Nå er det enda en artikkel som viser til at bruken av mobiltelefoner har en (pedagogisk) fremtid i skolen. Har tidligere snakket varmt om dette i for eksempel i naturfag. Så enkelt å greit det er å dokumentere hva som skjer under et forsøk eller liknende når man har et kamera i lommen. Den kan også enkelt brukes til å ta opp lyder (og hvis man vil gå på nett)Nå har Undervisningsminster Bertel Haarder besøkt Augustenborg Skole, hvor mobiler er et vigtigt undervisningsredskap Han sier
”Vi skal ikke forbyde mobiler, vi skal påbyde dem, gi strategi, innhold og vise hvordan og når"

Refleksjonsnotat 75 stp

I forskning søker man å løfte meningsbæreres subjektive opplevelse til allmenn forståelse og danne ny kunnskap (Thagaard 2009, Johannessen, Tufte et al. 2010). Vitenskap kan anses som en videreføring av forskning, man her er opptatt av bakenforliggende årsaker til forskningsresultatet. Sander (2004)definerer forskning som; forskning er å samle inn rådata og identifisere enheter, definerer variabler, lete etter sammenhenger og forsøker (Sander 2004) å forstå om en variabel er årsak til en annen. Vitenskapens mål derimot å forklare hvilke strukturer og prosesser som skapte forskningsresultatet og komme fram til innsikt og ny visdom som kan brukes til å forstå andre fenomen.
Er IKT i læring en vitenskap? I dette refleksjonsnotat som er en del av masterstudiet IKT støttet læring ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), vil jeg diskutere hvor vidt IKT i læring er vitenskap eller ikke. I den vitenskapsfilosofiske delen av kurset vitenskapsteori blir det diskutert vitenskap og hvilke arbe…

Refleksjonsnotat fellsekurset

Utgangspunktet for denne refleksjonen

I dette felleskurset for masteren IKT støttet læring så er et av høstens arbeidskrav at vi skal levere et notat der vi reflekterer over de nettbaserte diskusjonene som har pågått gjennom hele høsten. Denne diskusjonen skulle skje som en forlengelse av et annet arbeidskrav, presentasjon av en pensumartikkel eller -bok.

Som arbeidskravet sier må hver student (… )delta i de elektroniske seminardiskusjonene med minst tre diskusjonsinnlegg eller endringer i wikien knyttet til presentasjonene i løpet av semesteret, i tillegg til sin egen presentasjon. (memex.hio.no).

Å skrive et refleksjonsnotat er å gjøre seg bevisst på hva man har lært og kanskje en mulighet for å gi en tilbakemeldig til kursets ledere.

Hvordan jeg har jobbet med diskusjonene og hvordan det har fungert

Erfaringer
Tidligere erfaringer med nettbaserte diskusjoner har vært gode. Tok IKT og læring 1 2006 ved norsk nettskole der også et av kravene for å bli godkjent var at man skulle delta i dis…

Refleksjonsnotat etter 30 stp

Refleksjonsnotat etter 30 stp.
Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning?


Innledning
Årets studier har bestått av to kurs á 15 studiepoeng
-    Felleskurset i IKT-støttet læring
-    Sammensatte tekster for Internet

Felleskurset gav oss en oversikt i forhold til generelle betraktninger om IKT og læring, vi fikk se hvordan bruk av digitale verktøy og digitale medier knytter tette band, som har innvirkning på samfunnet som helhet og på hvordan vi betrakter læring. Samtidig så gjorde vi noen dypere erfaringer kring tre enkeltområde; læringsteorier, kommunikasjon og nye medier og utdanning og samfunn,

Sammensatte tekster fra bolken utvikling av IKT systemer er et teknologikurs. Oppgaven var at vi skulle utvikle en nettressurs for en barneskoleklasse og fikk på den måten omvandlet tidligere teori til praksis. Samtidig knyttet vi enda mer teori til oss fra hvordan man utformer et nettsted med fokus på web 2.0. Temaet for kurset var “samle, reflektere og dele…