lørdag 7. mai 2016

Hvordan er det med IKT ferdighetene?

I det siste  nyhetsbrevet fra svenske skolverket skriver Peter Karlberg at det europeiske skolenettet (EUN) skal i høst gjennomføre en større studie av IKT i skolene i alle EU-landene pluss Island, Norge, Tyrkia og Kroatia. Undersøkelsen ergjennomført i samarbeid med Universitetet i Liège, på vegne av kommisjonen (DG Information Society og Media).
Områdene vil bli undersøkt er:

- Elevenes digitale ferdigheter og holdninger til IKT.
- Studentenes bruk av IKT i og utenfor skolen.
- Hvordan lærere bruker IKT. i jobben
- Lærernes holdninger til bruk av IKT i det pedagogiske arbeidet.
- Skolenes infrastruktur, tilkobling og tilgang til IKT.
- Skolens"Lederskap med IKT og pedagogisk bruk av IKT.

Undersøkelsen er rettet mot 5. og 9.klasse i barneskolen og 2.klasse  i videregående skole. Studenter, lærere og skoleledere ved utvalgte skoler må besvare et spørreskjema på om lag 15 minutter og resultatene publisert i våren 2012. Blir morsomt å se resultatene.

Ingen kommentarer:

Google Nettsteder (nye)

Google Nettsteder, eller jeg bør spesifisere, “Nye” Google Nettsteder kan være et ekstremt engasjerende verktøy. Googles Nettsteder er et...