torsdag 16. februar 2017

Google Expedition (Virtual reality)

Idag besøkte jeg en klasse på Torstad skole. De skulle for første gang  gå på en ekspedisjon med Google expedition. Med denne appen er det mulig å avlegge et nesten levende besøk pået antall steder i verlden, Machu Picchu til Antarctica og til og med den Internasjonelle romstasjonen - ISS.
Her er det mulig å få leksjonene dine til å bli levende!
Velg en Expedition og invitere klassen til å bli med på tur. Med Google Expeditions appen på telefonen, har du alt du trenger for å bli med på virtuell tur. Klassen trenger en master tablett/telefon, VR briller,  telefoner og en ruter for å koble dem alle sammen.

Hva må lærer gjøre i forkant
1. Last ned appen Expeditions 
2. Last ned et utvalg av "expeditions"
3. Ha en router uten internett kobling i klasserommet så alle kan koble seg sammen / eller et trådløst nett
4. Et klassesett med VR briller (eller om elevene har egne)
5. Starte en expedition som leder

Hva må eleven gjøre?
1. Last ned appen Expeditions
2. Koble seg på som følgere i appen (følger læreren)

For å være første gang som de prøvde så var læreren fornøyd med resultatet. Elevene var også fornøyde. På en skala på en til seks gav dem appen en femmer. 


Digital læring i askerskolen #dlasker


istock-493860060.jpgDen norske skolen har siden de første skole-pc-ene og datarommene forsøkt å ligge i forkant når det kommer til digitalisering i skolen. Utfordringene har vært mange, og kostnadene dertil. Status på skole-it i 2017 er derimot dyster lesing, og Norge som skole-nasjon faller stadig bak våre naboer. Ifølge rapporten Monitor Skole 2016 er det en generell økning i bruken av digitale verktøy, men likevel bruker 75 prosent av 7. klassinger mindre enn tre timer i uken med digitale læremidler


I følge ukens leder i Computerworld http://www.cw.no/artikkel/ukens-leder/ukens-leder-skole-it-darlig-stand kunne vi lese at IKT i skole er i dårlig stand. Det mangler infrastruktur og maskiner er kastet ut til lærere uten oppfølging.

Hva har vi i Asker gjort før vi startet opp en av de største satsingene i skolenorge. 
  • Alle skoler vil få utbedret infrastrukturen så det er 10 GBit linje inn til skolen og GBit struktur i klasserom. 
“Det hjelper ikke om du har en fin bil å kjøre med hvis ikke veien er bred nok til all trafikk”.
  • Lærere og elever får utlevert en chromebook, men det er en tanke bak med tanke på opplæring og oppfølging. Hver skole har en ressursgruppe som ledes av ledelsen og her er det opplæring og erfaringsdeling som alle ansatte og elever på den enkelte skole får kompetanse fra. Vi følger den skolebaserte kompetanesutvikllingen som Senter for IKT har opprettet på sin side for iktplan.no
 "Det er viktig å huske på at bilen skal virke. Det hjelper lite hvis du har en Rolls Royce og den ikke virker som den skal. Da er det bedre med en enklere bil og du får gjort det du skal" 
Det er ansatt en prosjektledere i tillegg til pedagogisk IKT veileder for å lede denne satsing.

For å følge med på prosjektet kan man kikke innom denne siden - http://dlasker.askerskolen.no  
Temaplan som er vedtatt av politikere er her og en presentasjon av den er her.
Rapporten for hvorfor vi har valgt det vi har valgt er her.

Nå skal jeg lese den nye Horizon rapporten og se hva den kan føre med seg.
God helg

Korona - et kvantesprang for digital undervisning

Thanks to Stanislav Kondratiev for sharing their work on Unsplash. 13.mars markerer kanskje den største omstillingen lærere i Norge har ...