Innlegg

Viser innlegg fra april, 2018

Tips til bruk i Google Classroom

Bilde
Her er hva du trenger for å komme i gang:  Lærere og elever har klaget over at strømmen i Google Classroom blir overfylt og overveldende. Emner er spesielt viktig hvis du har en veldig aktiv klasse som strømmen raskt blir oversvømmet med oppdrag. Google Classroom er et enestående verktøy for administrasjon av det digitale klasserommet. Uten den, ville enkle arbeidsoppgaver som å dele dokumenter, sporing av ikke leverte/seine oppgaver og organisere klassediskusjoner være svært vanskelig.
Her er fem tips.
1. Bruk Infosiden. Infosiden i et klasserom er viktig. I motsetning til strømmen, er denne “statisk”, noe som betyr at du kan organisere ressurser etter viktighet. Bare lærere kan legge til noe på infosiden.
Hvordan kan du faktisk bruke din “om side”? Jeg anbefaler at alt som elevene jevnlig ber deg om eller ressurser de trenger for å referere på en jevnlig basis bør ligge her. Dette for eksempel være - påloggings-instruksjoner for å få tilgang til en online lærebok - ekstra kredittmuligheter, …