mandag 9. mars 2020

I disse coronatider

I desse tider når Coraonaviruset sprer seg og frykten for å bli smittet og redsel for å spre det videre har hjemmeundervisning (karantene) dukket opp som et mer og mer aktuelt alternativ.

Nå som så godt som alle elever har tilgang på en datamaskin hjemme med internett så er det ikke et dårlig alternativ.

Kombinasjonen av undervisning, eller veiledning over nettet, oppgaver som elever leverer og får tilbakemelding på i en LMS og digitale læringsressurser som lærer velger med omhu vil gi god tilpasset opplæring til de fleste elever.


Du som lærer kan formidle god undervisning enten live eller som opptak.
Hvis du ønsker å forelese live og/eller ha en digital arbeidsøkt med elevene kan du gjøre dette gjennom videokonferanseverktøyet til Google som heter Google Meet.


Hvordan fungerer dette i praksis? Gå inn i kalenderen og sett opp en time.
 1. Velg hva timen skal hete
 2. Velg legg til posisjon eller konferanse
 3. Da kan du enten invitere elever via mail eller gi dem tilgang på lenken gjennom et classroom
 4. Lagre
Da har dere fått et digitalt videorom der du som lærer er moderator og elevene kan være akkurat det de er - elever.

Noen konkrete tips
 • Gode ​​forberedelser er A og O. Sett av god tid til planlegging og forberedelser. Du som leder har ansvaret å være klar i god tid før en videosesjon. Materiale du eventuelt skal dele på skjermen, dokumenter eller nettsider bør være åpent i god tid før møtet / webinaret, dvs. før du starter møtet med alle deltakere. Når timen starter opp har du sannsynlig fullt opp med å administrere brukere og modere timen og skal ikke bruke tid på dette. 
 • Lag regler for “videotimen”. Hvordan man som elev har mikrofonen “mutet” når man ikke snakker. Dette for å ikke skape støy for andre. Lyder av at andre taster i møtet eller at noen andre snakker i bakgrunnen kan være meget forstyrrende.
 • Hvis du skal dele din skjerm. Husk å bare dele det område du ønsker å dele og ikke for mye av skjermen.
 • Hvordan viser man at man ønsker å si noe? Bruk chatten eller rekk opp hånden for å få snakke. Læreren styrer diskusjonen også på nett som den gjører ellers i klasserommet
 • Lag gjerne et samarbeidsdokument der alle deltakere kan skrive sammen. Dette deler du gjennom chatten til timen
 • Hold tiden og avslutte i tids nok.


Et annet alternativ er at du som lærer lager en video der du går gjennom det som skal sies i forkant og distribuerer til dine studenter. Omvendt undervisning.
Dette kan være litt mer tidskrevende enn å kjøre live forelesning som vi ellers gjør i klasserommet,


Variere undervisningen som du ellers ville ha gjort gjennom å bruker video men også lage oppgaver som elevene kan jobbe med på egen hånd. De kan selvfølgelig ta kontakt med deg gjennom Hangout Chat som er et chatteverktøy der du og dine elever kan snakke med hverandre synkront og asynkront. Da er du tilgjengelig som veileder for alle og kan snakke med dem hver for seg i tråder eller sammen i gruppechatter


Gå til chat.google.com og klikk på person, rom eller robot
Velg og opprette et nytt rom som du kaller Samfunnsfag 5A,  klasse 5A eller tilsvarende
Da kan du legge til deltakerne som du ønsker gjennom e-postadresser eller å klikke på personer
Da får dere et eget rom som dere kan snakke sammen i,. Du kan også ha individuelle tråder med enkeltelever.,


Til slutt
For å få til en god hjemmeundervisning med hjelp av digitale hjelpemidler vil jeg foreslå at du bør bruke
 • Google Classroom som en hub for deg og dine elever
 • Google Meet for å snakke med grupper live eller forelese for dem
 • Googel Chat for å kunne diskutere asynkront/synkront med dine elever en og en eller med mange
 • I tilleg bruker du oppgaver der du knytter digitale ressurser eller annet materiale som du har tilgjengelig på nett sammen med dine elever


Kalles ofte for BLENDED LEARNING


Hvis du ønsker å utfordre deg selv så kan du prøve å lage opptak av din undervisning og bruke tiden mer på veiledning “i timen”


Lykke til

Ingen kommentarer:

I disse coronatider

I desse tider når Coraonaviruset sprer seg og frykten for å bli smittet og redsel for å spre det videre har hjemmeundervisning (karantene) ...