torsdag 21. mai 2020

Korona - et kvantesprang for digital undervisning

Thanks to Stanislav Kondratiev for sharing their work on Unsplash.
13.mars markerer kanskje den største omstillingen lærere i Norge har sett i moderne tid. Plutselig skulle man være lærer, kollega og kanskje foreldre, alt på en gang fra kjøkkenbenken. De fleste av oss ble kastet ut i videokonferanseløsninger som zoom, teams, whereby og Meet over natten. Noen var forberedt på det men, for de fleste ble læringskurven enorm.

Jeg startet som lærer på ungdomsskolen i 2000 og brant for at matematikk og realfag skulle inn i alle fag. Etter hvert skiftet jeg fokus til pedagogisk bruk av IKT og endte opp med en mastergrad innenfor IKT-støttet læring i 2014. Gjennom arbeidet med masteroppgaven fikk jeg en fantastisk mulighet til å jobbe sentralt i Asker kommune som veileder og rådgiver tilknyttet IKT i skolene. En av oppgavene var å utarbeide planer for IKT i undervisningen og i 2016 fikk vi til og med politikerne med på laget. Dette resulterte i at alle elevene i Asker-skolen fin sin egen digitale enhet -en Chromebook.
For min del kom denne lockdownen praktisk talt som en tidlig julegave.


12 mars 2020 - shutdown. 13 mars - Vi ble kastet ut i vannet, uten redningsvest og det eneste alternativet var å begynne å svømme. Dette resulterte i en reise som har vært et eventyr. Nå som vi skal tilbake til virkeligheten, håper jeg at vi tar med oss både gode og dårlige erfaringer fra denne perioden og ikke faller helt tilbake til skolen vi hadde før pandemien.

Noen erfaringer vi tar med oss.

Samarbeid uavhengig av fysisk plassering
 • samskriving
 • videomøte 
 • Bare i Asker har det i løpet av de siste tre månedene vært gjennomført rundt 300 000 videosesjoner
Stor dugnadvilje  - "Coronadugnad"
 • Det er imponerende å se godviljen som er i oss lærere. Over natten ble omtrent 60 000 lærere medlemmer  i gruppen “Korona-dugnad for digitale lærere” på Facebook. Her har det vært enorm trafikk og lærere fra hele landet har spurt etter tips til undervisningsopplegg i fag/på tvers av fag og vi har villigt delt med oss ;-)

Digitale verktøy og ressurser

 • I løpet av få dager åpnet de fleste leverandører dørene til sine digitale verktøy og alle lærere som ønsket det,  fikk gratis tilgang. I samme moment ble det nesten litt vanskelig å velge hva skulle man bruke. Mange har på godt og vondt likevel fått et tvangskurs i bruk av digitale ressurser i undervisningen. På andre siden har man også blitt bevisst på hva man mangler av ressurser.
 • Læringsvideoer har blitt et viktig verktøy for lærere når vi skal legge til rette for læring.
  Noe som gleder meg ekstra mye med erfaringen vi skapte med masteroppgaven "Hvordan opplever studenter lærerens egenproduserte vide som læringsressurs" - http://bit.ly/M2MMaster

Statistikk på bruk av ulike verktøy i askerskolen
I Asker har vi jobbet mye for å ha rett utstyr og gode verktøy på plass. Vår erfaring er at riktig bruk av digitale ressurser og hjelpemidler vil bidra til at elevene blir mer motivert og engasjert. Bedre læring? Veien videre blir å jobbe med å dele god “digital” erfaring lokalt og mellom skoler i kommunen. Vi må vise muligheter og dele gode eksempler på god pedagogisk bruk. 


For eksempel

 • Google Classroom - håndterer inn- og utlevering og samtidig gir lærer og elever støtte i vurderingsarbeidet.
 • Google forms/skjema - på en meget enkel og raskt måte samler inn data fra alle elever. Alle kommer til tale og det kan hjelpe deg i forkant og i etterkant av undervisningen.
 • samskriving i dokumenter og presentasjoner - elever og ansatte kan sitte på ulike lokasjoner og samarbeide synkront.
 • Google Meet - kan møte elever enkeltvis eller klasse gjennom video på nett
 • Google Chat - mulig å ha kontakt med elever synkront og asynkront
Det er viktig at alle elever blir sett og hørt. Når vi nå kommer tilbake til klasserommene må vi sørge for at vi fortsatt tar oss tid til å snakke med alle. Vi må ikke bli en del av statistikken til aftenposten 
https://www.aftenposten.no/norge/i/mR2aep/noen-elever-snakket-med-laereren-kun-en-gang-i-loepet-av-flere-uker?Vi ser gjennom disse ukene med stengte skoler at elever har brukt digitale læringsressurser ofte. Samtidig ser vi i Asker en stor økning av Feidepålogginger i mai da “vårens vakreste eventyr” startet: mattemaraton. 

Veien videre

Etter mange uker i unntakstilstand ser vi hvor avhengige skolene har vært av å kunne kommunisere via digitale verktøy og ressurser. Uten de mulighetene hadde jo ikke dette latt seg gjennomføre. 

Nå blir det spennende å se hvordan denne perioden og de erfaringen vi har gjort oss vil påvirke fremtidige undervisningspraksis i norsk skole. Selv tror jeg essensen i det hele handler om å bruke både analoge og digitale undervisningsmetoder på en hensiktsmessig måte. Dette gjennom å la de utfylle hverandre fremfor at den ene erstatter den andre.

Veien videre burde bli å standardisere skole-Norge. Et skole-Norge der alle elever har tilgang til en egen digital enhet. Lærere fortsetter å videreutvikle samarbeidet rundt elever og fag, slik at alle får de samme forutsetningene for å lære.  Vi kan ikke stoppe opp. Vi må som andre (idrettsmenn) øve for å bli bedre.

Det er som min gode venn Ole sier - Change is good - you go first
Nå må vi tørre å gå foran. Velkommen til det kombinerte klasserommet skoleåret 2020/21

Ingen kommentarer:

Korona - et kvantesprang for digital undervisning

Thanks to Stanislav Kondratiev for sharing their work on Unsplash. 13.mars markerer kanskje den største omstillingen lærere i Norge har ...